Đơn giá thiết kế

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NAM LONG

don-gia-thiet-ke
Đơn giá thiết kế kiến trúc

Hồ sơ thiết kế kiến trúc bao gồm:

1. Bản vẽ thiết kế kiến trúc.
2. Bản vẽ Phối cảnh 3D mặt tiền.
3. Bản vẽ Phối cảnh 3D toàn bộ nội thất (không gian lớn hơn 12m2).
4. Bản vẽ triển khai thiết kế nội thất, chi tiết vách, thống kê cửa, lát gạch, chi tiết thang, vệ sinh.
5. Bản vẽ thiết kế kết cấu.
6. Bản vẽ thiết kế hệ thống điện, điện thoại, antenna.
7. Bản vẽ thiết kế hệ thống cấp, thoát nước.

Đối với công trình cải tạo:

1. Bản vẽ khảo sát đánh giá hiện trạng.
2. Bản vẽ thiết kế kiến trúc cải tạo.
3. Bản vẽ thiết kế kết cấu cải tạo.

don-gia-thiet-ke-kien-truc

callnow