Bảng mẫu dự toán chi phí xây dựng nhà ở dân dụng 2019

Bảng dự toán chi phí nhà ở dân dụng mẫu giúp quý khách có nhu cầu xây dựng nhà biết cách lên kế hoạch và dự trù được chi phí xây dựng. Dự toán chi phí xây dựng là việc làm vô cùng quan trọng đối với chủ đầu tư và nhà thầu, giúp hoạch định chi tiết và kiểm soát kế hoạch tài chính cho dự án.

Bảng dự toán chi phí xây dựng nhà ở là cơ sở để để giám sát chặt chẽ các chi phí phát sinh trong quá trình xây dựng, đảm bảo các hạng mục được thực hiện theo đúng kế hoạch với chủng loại và chất lượng đã đề ra.

bang-du-toan-chi-phi-xay-nha-1-min
Bảng dự toán chi phí xây dựng nhà ở dân dụng

bang-du-toan-chi-phi-xay-nha-2-min

bang-du-toan-chi-phi-xay-nha-3-min

bang-du-toan-chi-phi-xay-nha-4-min

Bạn có thể tải về file PDF: https://drive.google.com/open?id=0B8ljFKaQD0TqcGc4SE1sZWVZalk

Dự toán chi phí còn là một trong những tiêu chí cơ sở để thực hiện hợp đồng giữa nhà thầu và chủ đầu tư. Đảm bảo kiểm soát chi phí trong mức thỏa thuận giữa hai bên.

Bảng dự toán chi phí xây dựng nhà ở trên đây giúp bạn dự trù gần chính xác chi phí, tuy nhiên do mỗi nhà thầu sẽ có mức giá khác nhau nên khi làm việc thì chi phí bạn dự trù sẽ khác với chi phí bên nhà thầu báo giá. Khi làm việc với nhà thầu bạn sẽ nhận được bảng dự toán chi tiết hơn rất nhiều.

Xem thêm cách tính chi phí xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu.